Econosto Oy

 

 

Leval tuotteet

Tutustu tuotteisiimme ja pyydä tarjous,
puh. (017) 262 3555. Tavoitat meidät kätevästi myös yhteydenottolomakkeella.

Ilmanerottimet

Käyttötarkoitus:

AirVec ilmanerottimet poistavat automaattisesti lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä olevat ilma- ja mikrokuplat.

Toiminta:

Kun ilmaa tai happea sisältävä vesi virtaa ilmanerottimeen, vedessä olevat mikrokuplat törmäävät erottimen keräilyverkkoon ja kiinnittyvät siihen. Mikrokuplat yhtyvät ja kasvavat suuremmiksi kupliksi ja nousevat erottimen yläosaan. Kuplat poistuvat ilmanerottimesta automaattisen ilmanpoistoventtiilin kautta.

 

Jakotukit

Jakotukit ovat käyttövalmista tekniikkaa, mitkä valmistetaan aina PED,CE:n mukaan. Vakio-ohjelmanamme käytämme PN10-40 ratkaisua ja valmiin tuotteen avulla säästätte aikaa sekä rahaa. Kuitenkin jokainen tukki on mahdollista räätälöidä vaatimustenne mukaiseksi.

 

Lauhdepumppausyksiköt

Höyryjärjestelmän lauhteenpumppausyksiköt toimivat mekaanisesti sekä sähköisesti. Tuote valmistetaan räätälöitynä asiakkaan tarpeen mukaan. Perustiedot kuten lauhdemäärä, nostokorkeus, kokonaisvastapaine sekä tulevan höyryn painelämpötilat tarkennamme kanssanne.

 

Lauhdesäiliöt

Lauhdesäiliöt ovat tarkoitettu höyryjärjestelmästä kertyneen lauhteen pumppaukseen takaisin voimalaitokseen, josta lauhde edelleen johdetaan syöttövesisäiliöön. Annamme mielellämme yksityiskohtaisen tarjouksen.

 

Lämmön talteenotto

Lämmön talteenotto on energiatehokkuuden kulmakivi. Tätä ”ilmaista” lämpömäärää ei aina huomata talteenottaa, vaan jatketaan toimintaa totutuin tavoin.
Suuria lämpömäärien talteenottoa voi hyödyntää höyry – lauhdejärjestelmässä esimerkiksi ottamalla talteen poistuvan lauhdeveden ylilämpötilat ja hyödyntämällä ne viereiseen prosessiin, kuten esimerkiksi esilämmitykseen.
Talteenottokohteita on paljon ja itse toimenpide on helpohko, kunhan selvitetään kohteet ja niiden tapahtumaketju.

 

Lämmönvaihtimet

Putkilämmönvaihtimet/ -siirtimet ovat perinteisiä pitkän käyttöiän vaihtimia. Valikoima on erittäin laaja sisältäen muun muassa höyryn, termoöljyt, vedet sekä glykolit. Anna tiedoksemme käyttöarvot, niin teemme ripeästi tarjouksen.

 

Lämpökoneikot

Lämmönvaihdin on putkimallisena edelleen luotettavin ratkaisu höyryllä nesteitä lämmitettäessä. Valmistamme sekä yksittäisiä vaihtumia että kokonaisia paketteja sillä tekniikalla, jota asiakkaamme haluaa käyttää. Lämmittävänä aineena voi käyttää myös kuuma-/termoöljyä tai vettä. 
(sivu2) Lämmönsiirrin ja pumppuyksikkö on valmistettu palvelemaan kokonaisuutta. Höyry toimii lämmittävänä energiana, höyrynsäätöventtiilit hoitavat lähtevän kiertoveden lämpötilan ja pumpulla itse lauhde palautetaan voimalaan. Vesi suunnataan eri pisteissä ja osa palautuu lisäenergiaa hakemaan lähtien jälleen kiertoon.

 

Näytejäähdyttimet

Näytteenottojäähdyttimen avulla otetaan höyryvesikattilalaitosten syöttövedestä analyysi. Näin valvotaan syöttöveden laatua.
Valmistusohjelma on kattava sisältäen aina korkeat paineet sekä tulistetun höyryn.

 

Paineilma-akut

Näitä paineilmasäiliöitä on pääosin käytetty paineilma-akkuina esimerkiksi varmentamaan pneumaattisten paineilmatoimisten venttiilien toiminta määräajaksi, mikäli normaali ilmantuotto katkeaa.

 

Pisaranerottimet

Mekaaniset pisaranerottimet ovat tarkoitettu teollisuuden höyry- ja paineilmalinjoihin. Ne valmistetaan ½”-4” kierteellisistä ja DN15-500 laipallisista, jotka ovat tarkoitettu PN10-40 paineluokille. Esimerkiksi pitkät höyryputkistot ovat tyypillisiä käyttökohteita, missä pisaranerottimet erottavat kertyneen lauhteen ja eliminoivat vesi-iskuja putkistoissa.

 

Sulkusyöttäjät

Sulkusyöttäjät ovat useampisiipisiä ”venttiileitä”, jotka pitävät tulo- ja poistopuolen yhteyden erillään toisistaan.

 

Suodinsäiliöt

Suodinsäiliöitä valmistetaan DN50-1200 kokoisina PN10-40 paineluokille. Teemme suotimia samaa tekniikkaa käyttäen mm. joki-, järvi- sekä merivesille kuin myös öljy- ja kemian teollisuuden eri aineille. Valikoimamme on monipuolinen ja lähes kaikkia materiaaleja on mahdollista käyttää valmistukseen.

 

Syöttövesisäiliöt

Syöttövesi on haaste suunnittelijalle, koska suuruutta höyrykattilan tehoon nähden on vaikeaa määrittää prosessin muutokset huomioiden. Kuvan mukaisessa ratkaisussa ei näy itse kaasunpoistinta, joka yleensä on säiliön päällä kupuna. Hyvä syöttövesisäiliö pidentää kattilan käyttöikää.

 

Tulistimet

Tulistimen avulla nostetaan höyryn tai veden lämpötilaa ylöspäin tarpeelliselle tasolle, jotta saavutetaan haluttu lämmitysmäärä käyttökohteelle.

 

Ulospuhallussäiliöt

Ulospuhallussäiliöitä voidaan käyttää esimerkiksi höyrykattilajärjestelmissä. Halutessanne säiliö voidaan varustaa putkipatterivaihtimella ja kerätä näin osa lämpöenergiasta talteen.

 

Äänenvaimentimet

Oheisen kuvan mukainen äänenvaimennin on valmistettu höyrykattilalaitokseen. Höyrykattiloista joudutaan aika ajoin koestamaan varoventtiilit. Äänenvaimentimen tulee tällöin eliminoida liian voimakas melun ulostulo laitoksesta ja näin ollen rauha säilyy viereisessä asumalähiössä.

 
 

Kaipaatko lisätietoa? Me palvelemme, Puhelin 017 262 3555 ma–pe 8:00–16:00